Museerne på Fanø

Fanø har en unik historie og kulturarv, som du kan opleve på øens museer. En kulturarv blandet af øens barske og smukke natur med indtryk fra sømændenes rejser på det 7 verdenshave. Fra en tid, hvor det var rejser over vand og ikke land, som som bragte rigdom og indtryk fra andre kulturer til øen.

Vadehavet & naturen drager

Livet på øen, den smukke og barske natur, vadehavet og lyset har til alle tider tiltrukket kunstnere. 1800-tallets romantiske fremstillinger af livet på Fanø til værker af nutidige kunstnere kan opleves på Fanø Kunstmuseum i Sønderho. Museets faste samling er på 1250 billeder, og suppleres hvert år med særudstillinger.

Skipperhjem

Både i Sønderho og i Nordby er det lykkedes at bevare skipperhjem. I Nordby ligger Fanø Museum, som fra dets opførelse i 1801 til 1939, hvor det bliver museum, var beboet af den samme slægt, og senest Kaptajn H.P. Thomsen med hans familie. Et tradionelt Fanø-hjem, hvor der til beboelsen hørte en lille stald til med husstandens køer og får.

En kulturhistorisk perle på Fanø

Skibsfarten og rigdommen herfra medvirkede til, at der i perioden 1770-1850 blev bygget adskillige fine huse i Nordby og Sønderho i frisisk byggestil. I Sønderho er Hannes Hus  bevaret fuldstændigt intakt med indbo fra 1800 tallet og ser ud, som da den sidste ejer forlod huset. Hanne Sørensens datter Karen, havde ligesom moderen undladt at modernisere huset i respekt for slægtens historie

Besøg hjemmeside

Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling

Lokalhistorisk museum om Fanøs historie med øen frikøb, storhedstiden med sejlskibsflåden og ikke mindst udstilling af de smukke Fanødragter. På Riggerloftet er der lejlighedsvist åbent værksted med sømandshusflid.

Besøg Fanø Museums hjemmeside

Fanø Museum

Et skipperhjem på Fanø. Museet viser en vigtig del af den historie, der har skabt kulturen på Fanø. Her er det ikke søfarten i sig selv, der er i fokus, men livet i et hjem, hvor mand og sønner ofte var på langfart på verdenshavene. Fanø Museum viser et typisk hjem for en almindelig, men beskeden fanøfamilie i årene 1885 til 1920. Huset, der i dag er museum, er fra før 1700.

Besøg Fanø Kunstmuseums hjemmeside

Fanø Kunstmuseum

Fanø Kunstmuseum råder over mere end 1250 værker, som alle har en tilknytning til Fanø gennem motiv eller kunstner. Museet formidler billedkunst med tilknytning til øen og egnen, og samlingen spænder fra 1800-tallets romantiske fremstillinger af livet på Fanø til værker af nutidige kunstnere.

Hannes Hus

Hannes hus er ubetinget det bedst bevarede eksempel på et beskedent, men ikke fattigt Sønderhohjem fra den tid, da Fanø var hjemstedet for en stor sejlskibsflåde, og med alt sit indbo er huset af uvurderlig kulturhistorisk interesse, og giver et godt indtryk af levevilkårene i Sønderho.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

Fanø Museum

Fanø Kunstmuseum

Hannes Hus